TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

CÁC CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA GIẢNG VIÊN

Trong giai đoạn 2016-2022, Khoa Quản trị kinh doanh đã công bố 245 bài viết trên các tạp chí Quốc tế trong danh mục ISI/Scopus và các tạp chí chuyên ngành trong nước trong danh mục ISSN!

STT

TÁC GIẢ

TÊN BÀI VIẾT/CÔNG TRÌNH

TẠP CHÍ

NĂM

1


Đặng Trương Thanh Nhàn
Nguyễn Phương Thảo

Giải pháp Marketing cho ngành du lịch Việt Nam trong bối cảnh hồi phục hậu đại dịch Covid 19

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á, số 174

2021

2

Bùi Đức Sinh

The effect of leadership characteristics on working performance of employees at tst tourism & trade service joint stock company in vietnam

Global Scientific Journal

2021

3

Đặng Trương Thanh Nhàn
Hà Văn Dũng
Bùi Diệu Anh

Phát triển du lịch Đà Nẵng vượt qua thách thức của đại dịch Covid-19

Tạp Chí Kinh Tế Và Ngân Hàng Châu Á
Số 174

2021

4

Đặng Trương Thanh Nhàn
Hà Văn Dũng
Trương Tiến Sĩ

Ứng dụng mô hình Tam trong việc nâng cao ý định sử dụng dịch vụ ngân hàng số

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á

2021

5

Đinh Phi Hổ
Phạm Hương Diên

Satisfaction on Service Quality, Customer Loyalty and Intention to Switch: A study from the Bank for Investment and Development of Vietnam.

International Journal of Business and Management Review

2021

6

Dương Văn Bôn

Giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch lữ hành trong bối cảnh dịch Covid - 19

Tạp chí Tài chính, Số 736 kỳ 1 tháng 9/2020, trang 94-96

2021

7

Dương Văn Bôn
Châu Đình Linh

Một số lưu ý về hoạt động huy động vốn và cho vay của ngân hàng thương mại

Tạp chí Tài chính

2021

8

Dương Văn Bôn
Châu Đình Linh

Tác động của đại dịch Covid-19 đến cho vay và nợ xấu của ngân hàng thương mại Việt Nam

Kinh tế Việt Nam năm 2020 và triển vọng năm 2021 - Ứng phó và vượt qua đại dịch Covid-19, hướng tới phục hồi và phát triển

2021

9

Hà Văn Dũng
Đặng Trương Thanh Nhàn

Ex Post Monitoring and Loan Repayment Performance in Rural Vietnam

Journal of Asian Finance, Economics and Business

2021

10

HsiuJu Rebecca Yen
Phạm Thị Hoa
 Eldon Y. Li

Understanding customer‑centric socialization in tourism services

Service Business

2021

11

Nguyễn Minh Tuấn
Chế Văn Hóa

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua vật tư thiết bị điện của khách hàng tại Công ty TNHH Tài Thịnh Phát

Tạp chí Công thương

2021

12

Nguyễn Minh Tuấn
Lê Quốc Bảo

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn sản phẩn sơn gỗ Oseven

Tạp chí Công thương

2021

13

Nguyễn Minh Tuấn
Lê Tấn Sơn

Quyết định lựa chọn thời trang công sở của người lao động tại Thành Phố Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế châu Á Thái Bình Dương

2021

14

Nguyễn Minh Tuấn
Lê Trần Chinh

Quyết định lựa chọn mua dây cáp điện của Công ty TNHH LUKABEL được sử dụng trong dự án điện gió tại miền Nam, Việt Nam

Tạp chí Công thương

2021

15

Nguyễn Minh Tuấn
Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Các nhân tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

 

2021

16

Nguyễn Phương Thảo

Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu của các ngân hàng thương mại cổ phần VIệt Nam trong thời kỳ Kỹ thuật số

Tap chí Công thương

2021

17

Nguyễn Thị Anh Thy

The Impact of the Covid 19 Pandemic on Consumer Behaviour in the Vietnam Market

Advances in Social Sciences Research Journal

2021

18

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Đánh giá hiệu quả ngân hàng thương mại: Lý thuyết và mô hình

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2021

19

Nguyễn Văn Thụy
Bui Duc Sinh
Nguyen Thi Kim Phung
Hoang Thi Kim Khanh

Determinants of students' scholastic achievement – a practical circumstance at Banking institute of Ho Chi Minh city, Vietnam

Global Scientific Journals, Volume 9, Issue 5, p.1273-1283

2021

20

Nguyễn Văn Thụy
Đoàn Thị Thanh Hằng

Ảnh Hưởng Năng Lực Tâm Lý Đến Kết Quả Học Tập: Nghiên Cứu Trường Hợp Sinh Viên Trường Đại Học Ngân Hàng Tp. Hồ Chí Minh

Tạp chí Công Thương, Số 19 – tháng 8/2021, trang 133-139

2021

21

Nguyễn Văn Thụy
Nguyễn Đặng Ánh Dương

Tác động của quản trị quan hệ khách hàng đến sự hài lòng của khách hàng: Nghiên cứu trường hợp chuỗi cửa hàng Thegioididong tại TP. Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á, Số 186, trang 108 -118

2021

22

Nguyễn Văn Thụy
Nguyễn Hoàng Sơn

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất lao động: Nghiên cứu trường hợp công nhân công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Kinh tế luật và Quản lý, 5(4): 1929-1938

2021

23

Nguyễn Văn Thụy
Nguyễn Thị Huyền Trang
Ngô Thị Xuân Bình

Impact of Service Quality Factors on Customer Word of Mouth at Commercial Banks in the Highlands, Vietnam: The Mediating Role of Customer Satisfaction

Information and Communication Technology for Competitive Strategies (ICTCS 2020). Lecture Notes in Networks and Systems, vol 191. Springer, Singapore.

2021

24

Nguyễn Văn Thụy
Nguyễn Trung Kiên

Factors Affecting Organizational Commitment: An Empirical Study of Information Technology Sector in Vietnam

Journal of Asian Finance, Economics and Business

2021

25

Nguyễn Văn Tiến

Factors affecting business performance: a case study of small and medium enterprises in ho chi minh city

Journal of Management Information and Decision Sciences

2021

26

Nguyễn Văn Tiến

Factors Affecting the Investment Capital Attraction in Binh Duong Province

Advances in Social Sciences Research Journal

2021

27

Nguyễn Văn Tiến

Hoạt động thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Bình Dương trong bối cảnh dại dịch Covid-19

Kinh tế và dự báo

2021

28

Nguyễn Văn Tiến

Impacting the Quality of Personal Financial Service on Customers??? Satisfaction: A Case Study of Vietnam Commercial Banks during Covid-19 Pandemic

Academy of Strategic Management Journa

2021

29

Nguyễn Văn Tiến
Đồng Thị Thanh Phương
Phước Minh Hiệp

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất măng tây của nông hộ tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai

Kinh tế và dự báo

2021

30

Nguyễn Văn Tiến
Nguyen Hoang Tien
Boleslaw Rafal Fuc
Leo Paul Dana
Phươc Minh Hiep
Vu Xuan Ha

Solutions to Enhance Corporate Sales Performance in Vietnam

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

2021

31

Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Hồng Thu

Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI trên đại bàn tỉnh Bình Dương

Tạp chí Tài chính

2021

32

Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Huyền Trang

Nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến ý định mua hàng thời trang trực tuyến thông qua Facebook của người tiêu dùng Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế và Dự báo, Số 169 tháng 12/2020

2021

33

Nguyễn Văn Tiến
Tiêu Thị  Cẩm Anh

Đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ cho thuê nhà xưởng tại Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương

2021

34

Nguyễn Văn Tiến
Trần Thị Thanh Phương

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai

Số 02 tháng 01/2021 (756)

2021

35

Phạm Hương Diên
Đinh Phi Hổ

Quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, hài lòng, trung thành khách hàng và ý định chuyển đổi ngân hàng: Cách tiếp cận mô hình cấu trúc tuyến tính

Tạp chí Công thương, số 6

2021

36

Phạm Hương Diên
Nguyễn Thị Thanh Trúc
Nguyễn Thị Anh Thy
Châu Đình Linh

Đề xuất mô hình nghiên cứu về thực hành trách nhiệm xã hội: Trường hợp kinh doanh khách sạn tại Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, Số 174

2021

37

Phạm Hương Diên
Quách Thị Minh Trang

Nâng cao thu nhập của hộ gia đình sau thu hồi đất xây dựng khu công nghiệp: Bằng chứng thực nghiệm từ Đồng bằng Sông Cửu Long

Tạp chí Công Thương

2021

38

Phạm Ngọc Thu Trang

Innovation Oneotourism approach to wine positioning- The manifestion of tourism case in Vina Arnaiz, Spain

3rd International Conference on Multidisciplinary Innovation in Academic Research (ICMIAR-2021)

2021

39

Phạm Ngọc Thu Trang

Value driven strategy for responsible business: The Tesco case, UK

3rd International Conference on Multidisciplinary Innovation in Academic Research (ICMIAR-2021)

2021

40

Phước Minh Hiệp
Nguyễn Văn Tiến
Nguyen Hoang Tien
Leo Paul Dana
Boleslaw Rafal Kuc
Vu Xuan Ha

Enhancing Social Responsibility and Sustainability in Real Estate Industry

Turkish Journal of Computer and Mathematics Education

2021

41

Trần Dục Thức

Các nhân tố hành vi công dân tổ chức tác động đến kết quả làm việc của nhân viên ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh đồng nai

 

2021

42

Trần Dục Thức
Nguyễn Thị Cẩm Phú
Dương Thị Cẩm Giang

Factors affecting the commitment to the organization of saigon commercial joint stock bank staff in hcm city

 

2021

43

Trần Thiên Kỷ

Technology Spillover and Determinants of Firm Productivity: An Experiment From a Spatial Regression

Review of International Geographical Education Online

2021

44

Trần Văn Đạt

Tác động của tính bảo mật, sự riêng tư và niềm tin nhà cung cấp đến ý định mua sắm trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nghiên cứu tài chính kế toán

2021

45

Trần Văn Đạt

Using Mobile Food Delivery Applications during the COVID-19 Pandemic: Applying the Theory of Planned Behavior to Examine Continuance Behavior

Subtainability (MDPI)

2021

46

Trương Đình Thái

Di sản văn hóa và Du lịch văn hóa trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh: cơ hội và thách thức

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á, Số 177 trang 116

2021

47

Võ Thị Ngọc Linh
Đinh Thu Quỳnh

Tác động của tính cá nhân, tính nhất quán, tính liên tục của thương hiệu đến tính xác thực của thương hiệu

KInh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 581

2021

48

Võ Thị Ngọc Linh
Nguyễn Minh Tuấn

Các nhân tố ảnh hưởng đến lòng trung thành thương hiệu trong bối cảnh mua sắm trực tuyến phát triển tại Thành phố Hồ Chí

Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương, số 580

2021

49

Võ Thị Ngọc Linh
Nguyễn Phúc Quý Thạnh

Factors affecting customers satisfaction using logistic services in the southeast region

IARW1534

2021

50

Bùi Đức Sinh
Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Thụy
Trần lan Anh
Ngô Thị Xuân Bình

Developing a Sustainable Sport-tourism Event Planning A Case Study in Pulse Production and Trading Company Limited, Vietnam

Global Scientific Journal

2020

51

Châu Đình Linh

Tín dụng ngân hàng giữ vai trò chủ lực đầu tư cho tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu tác động sau dịch Covid-19

Số 160 (Tháng 5/2020), trang 37-41

2020

52

Đặng Trương Thanh
Nhàn

The Impact of Human Resource Management Activities on the Compatibility and Work Results

Journal of Asian Finance, Economics and Business

2020

53

Đặng Trương Thanh Nhàn

The relationship between talent management and talented employees’ performance: empirical investigation in the Vietnamese banking sectorented employees’ performance: empirical investigation in the Vietname

Management Science Letters

2020

54

Đặng Trương Thanh Nhàn
Nguyễn Phương Thảo

Khởi nghiệp trong lĩnh vực kinh doanh mỹ phẩm tại Việt Nam, cơ hội và thách thức

Hội thảo khởi nghiệp

2020

55

Đặng Trương Thanh Nhàn
Nguyễn Phương Thảo

Kiến nghị thúc đẩy khởi nghiệp nông nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế

2020

56

Đặng Trương Thanh Nhàn
Nguyễn Văn Thụy

Talent Conceptualization and Talent Management Approaches in the Vietnamese Banking Sector

Journal of Asian Finance, Economics and Business

2020

57

Đinh Thu Quỳnh
Võ Thị Ngọc Linh

Những yếu tố ảnh hưởng đến khách hàng hạng phổ thông với việc sử dụng dịch vụ hàng không trong bối cảnh đại dịch Covid - 19

Tạp chí
Kinh tế và Ngân hàng Châu Á

2020

58

Dương Văn Bôn

Khả năng tiếp cận ngân hàng thương mại của khách hàng cá nhân trong các dịch vụ tài chính

Tạp chí Tài chính

2020

59

Dương Văn Bôn

Tín dụng ngân hàng giữ vai trò chủ lực đầu tư cho tăng trưởng kinh tế và giảm thiểu tác động sau dịch Covid-19

Số 160 (Tháng 5/2020), trang 37-41

2020

60

Lê Minh Hoàng Long

Cách mạng công nghệ 4.0 ảnh hưởng đến hoạt động khởi nghiệp: Kinh nghiệm thế giới và Việt Nam

Tạp Chí Pháp Lý  Kỳ tháng 12/2019 Trang 45-48

2020

61

Nguyễn Minh Tuấn

Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn ngân hàng Chính sách để vay vốn của người dân trên địa bàn TP,Hồ Chí Minh

Tạp chí Công Thương

2020

62

Nguyễn Minh Tuấn

Giải pháp nâng cao hoạt động xuất khẩu gạo tỉnh Kiên Giang trong điều kiện hội nhập

Tạp chí Công Thương

2020

63

Nguyễn Minh Tuấn

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhân viên công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản

Tạp chí Công Thương

2020

64

Nguyễn Phúc Quý
Thạnh

Phân tích hiệu quả hoạt động tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Công
Thương

2020

65

Nguyễn Phúc Quý Thạnh


Nhân tố tác động đến hiệu quả hoạt động của các NHTM Việt Nam

Tạp chí tài chính

2020

66

Nguyễn Phương Thảo

Hiệu ứng BITCOIN tác động vào phát triển tài chính toàn diện tại Việt Nam – Cơi hội và thách thức

Cách mạng Công nghiệp 4.0 và hoạt động nghiên cứu, đào tạo, ứng dụng trong lĩnh vực kinh tế

2020

67

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Sự phát triển của hoạt động ngân hàng phi truyền thống trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt Nan

Công thương

2020

68

Nguyễn Văn Thụy


Các nhân tố ảnh hưởng tới lòng trung thành thương hiệu và truyền miệng tích cực của khách hàng đối với thương hiệu nước mắm Phú Quốc: Vai trò trung gian của tình yêu thương hiệu

Tap chi Khoa hoc Trương Đai hoc Cân Thơ - Tập 55, Số 6D (2019): 119-130

2020

69

Nguyễn Văn Thụy


Small Family Business in Vietnam Succession and Sustainable Development

International Journal of Entrepreneurship - Volume 24, Issue 1, 2020

2020

70

Nguyễn Văn Thụy

Tác động của chất lượng dịch vụ du lịch đến sự hài lòng của du khách đối với điểm đến thành phố hồ chí minh

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

2020

71

Nguyễn Văn Thụy

Turnover Intention Influencing Factors of Employees: An Empirical Study of Commercial Joint Stock Bank in Vietnam

International Journal of Science and Research(IJSR) - Volume 9 Issue 3: 842-849

2020

72

Nguyễn Văn Thụy
Ngô Thị Xuân Bình

Ảnh hưởng của tình yêu thương hiệu đến lòng trung thành thương hiệu: Nghiên cứu tình huống thương hiệu nước mắm Phú Quốc

Volume 4 No.1 (2020)

2020

73

Nguyễn Văn Thụy
Ngô Thị Xuân Bình

Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng: Phân tích các bằng chứng thực nghiệm đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam

Tạp chí Công Thương

2020

74

Nguyễn Văn Thụy
Ngô Thị Xuân Bình

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách du lịch tại tỉnh Hủa Phăn – Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào

Tạp Chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á

2020

75

Nguyễn Văn Tiến


Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người dân về chất lượng dịch vụ hành chính công tại bảo hiểm xã hội tỉnh Kiên Giang

Kinh tế và dự báo, Số 6 tháng 2/2020

2020

76

Nguyễn Văn Tiến

Branding building for Vietnam tourism industry reality and solutions

International Journal of Research in Marketing Management and Sales, IJRMMS 2019; 1(2): 63-38

2020

77

Nguyễn Văn Tiến

Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng tmcp sào gòn thương tín - chi nhánh nhà bè

Kinh tế và dự báo

2020

78

Nguyễn Văn Tiến

Internal instability as a security challenge for vietnam

Journal of southwest jiaotong university

2020

79

Nguyễn Văn Tiến

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của nhân viên tại bảo hiểm xã hội tỉnh bến tre

Kinh tế và dự báo

2020

80

Nguyễn Văn Tiến

Phân tích nguồn nhân lực của khối công ty lữ hành và điều hành tour

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

2020

81

Nguyễn Văn Tiến

Phát triển du lịch xanh, du lịch tuần hoàn của ngành du lịch Thành phố Cần Thơ

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

2020

82

Nguyễn Văn Tiến

The role of brand and brand management in creating business value case of coca-cola Vietnam

International Journal of Research in Marketing Management and Sales, IJRMMS2019; 1(2): 57-62

2020

83

Nguyễn Văn Tiến

The role of brand and brand management in creating business value case of Facebook Vietnam

International Journal of Research in Marketing Management and Sales, IJRMMS 2019; 1(2): 124-128

2020

84

Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Phương Thảo

Nâng cao năng lực sáng tạo hệ sinh thái khởi nghiệp và vai trò của cộng đồng doanh nghiệp bài học từ Singapore

Rào Cản Khởi Nghiệp

2020

85

Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Văn Thụy

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến dịch vụ trả lương qua thẻ cho công nhân trong các khu công nghiệp huyện Trảng Bom tỉnh Đồng Nai

Tạp chí Kinh tế và ngân hàng châu á

2020

86

Phạm Hương Diên

Bài thuyết trình hội thảo

Food and Nutrition Security and its resilience to global crises

2020

87

Phạm Ngọc Thu Trang

EVFTA on Vietnam Seafood: Opportunities and risks

Công thương

2020

88

Phạm Ngọc Thu Trang

Mapping the conceptual structure of research on sustainable marketing management: a co-word analysis

International Conference on Management in Emerging market (ICMEM 2020)

2020

89

Phạm Ngọc Thu Trang

The Impact of Agricultural Technology on Poverty Reduction: The Comparison between Vietnam and India

The 3rd International Conference on Academic Research in Science, Technology and Engineering

2020

90

Trần Dục Thức


Kinh nghiệm khởi nghiệp của Israen và bài học kinh nghiệm

Rào cản khởi nghiệp

2020

91

Trần Dục Thức


Nguồn vốn Khởi sự của doanh nghiệp Việt Nam nên chọn từ ngân hàng hay từ quỹ đầu tư mạo hiểm

Rào cản khởi nghiệp

2020

92

Trần Dục Thức

Giá trị thương hiệu và Các yếu tố tác động đến giá trị thương hiệu của Ngân hàng Cổ phần Đông á

 

2020

93

Trần Dục Thức

Tác động của quản trị công ty đến hiệu quả tài chính của các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

2020

94

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Hỗ trợ khởi nghiệp: kinh nghiệm quốc tế và đề xuất cho Việt Nam

Rào cản khởi nghiệp

2020

95

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Xu hướng phát triển ngành logistics Việt Nam dưới tác động của thương mại điện tử

tạp chí kinh tế và ngân hàng châu Á

2020

96

Trần Văn Đạt

Assessing the Effects of Service Quality, Experience Value, Relationship Quality on Behavioral Intentions

The Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol 7 No 3 (2020) 167-175

2020

97

Trần Văn Đạt

Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ đối với Quảng cáo qua facebook của giới trẻ thành phố Hồ Chí Minh

Tap chí Công thương

2020

98

Trần Văn Đạt

Các nhân tố tác động đến việc lựa chọn dich vụ Grab của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh

Kinh tế và Dự Báo

2020

99

Trần Văn Đạt

Các yếu tố nhân cách thương hiệu ảnh hưởng đến lòng trung thành của khách hàng trong ngành hàng tiêu dùng nhanh thời kỳ hội nhập quốc tế tại Việt Nam

Tap chí Công thương

2020

100

Trần Văn Đạt

Factors affecting the credibility of online reviews on TIKI: An assessment study in Vietnam

International Journal of Data and Network Science

2020

101

Trần Văn Đạt

Factors Influencing the Decision of Vietnamese Students to Study English in the Philippines

The Journal of Asian Finance, Economics, and Business

2020

102

Trần Văn Đạt

Impact of Service Quality and Perceived Value on Customer Satisfaction and Behavioral Intentions: Evidence from Convenience Stores in Vietnam

The Journal of Asian Finance, Economics, and Business

2020

103

Trần Văn Đạt

The Relationship among Performance Risk, Safety Risk, Social Risk, Psychological Risk, Satisfaction and Intentions to Use Grab service in Vietnam amid Covid-19 crisis.

Journal of Project Management

2020

104

Trần Văn Đạt

The Relationship among Product Risk, Perceived Satisfaction and Purchase Intentions for Online Shopping

The Journal of Asian Finance, Economics, and Business

2020

105

Trần Văn Đạt

The Relationship between Upward Social Comparison on Social Networking Sites and Impulse Buying: The Mediating Role of Benign Envy

TEST engineering & management

2020

106

Trần Văn Đạt
Đinh Thu Quỳnh
Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Võ Thị Ngọc Linh

Các yếu tố ảnh hưởng đến tài sàn thương hiệu Trường Đại học Ngân hàng TPHCM

Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương

2020

107

Trần Văn Đạt
Đinh Thu Quỳnh
Võ Thị Ngọc Linh

The Relationship between Brand Authenticity, Brand Equity and Customer Satisfaction

The Journal of Asian Finance, Economics and Business, Vol 7 No 4 (2020) 213- 221

2020

108

Trần Dục Thức

Analyzing Factors Affecting Risk Management of Commercial Banks in Ho Chi Minh City – Vietnam

Studies in Computational Intelligence, Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

2019

109

Châu Đình Linh

Dữ liệu lớn và phân tích dữ liệu: Những giá trị ứng dụng trong ngành ngân hàng - bao gồm cải cách thủ tục hành chính

Cải cách hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng

2019

110

Châu Đình Linh

Mô hình đo lường hiệu quả Slack - Based Measured (SBM): Trường hợp của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần niêm yết tại Việt Nam giai đoạn 2008-2018 và những chuẩn bị cho hội nhập cùng CPTPP

 

2019

111

Đặng Trương Thanh Nhàn

Educational Mobile Apps for Negotiation: Evaluation and Design Criteria for Curriculum Designers and Developers

2019 IEEE Canadian Conference of Electrical and Computer Engineering (CCECE)

2019

112

Đặng Trương Thanh Nhàn

Measuring Internal Factors Affecting
the Competitiveness of Financial Companies:
The Research Case in Vietnam

Studies in Computational Intelligence, Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

2019

113

Đặng Trương Thanh Nhàn

Sự chuyển dịch của ngân hàng bán lẻ hiện nay

Cải cách hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng.

2019

114

Đinh Thu Quỳnh

Ngân hàng hợp kênh - Xu hướng phát triển của ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số và một số khuyến nghị

Tạp chí
 Ngân hàng

2019

115

Dương Văn Bôn

Khai thác lợi thế thương mại trong tình hình quốc tế hiện nay

Tạp chí Hỗ trợ phát triển

2019

116

Dương Văn Bôn

Xử lý nợ xấu các tổ chức tín dụng Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Kiểm soát tài chính ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế

2019

117

Ngô Thị Xuân Bình

Ảnh hưởng của chiến tranh Thương Mại Mỹ Trung đến xuất khẩu Thuỷ Hải Sản của Việt Nam

Xanh hoá chuỗi cung ứng hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam

2019

118

Ngô Thị Xuân Bình

Các yếu tố ảnh hưởng đến thành công trong kinh doanh của các Doanh nghiệp nhỏ và vừa tại TP.HCM

TẠP CHÍ KHOA HỌC QUẢN LÝ & KINH TẾ

2019

119

Ngô Thị Xuân Bình
Nguyễn Văn Thụy

Thách thức triển khai chiến lược tiếp thị nội bộ tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính có tính quan liêu - Một nghiên cứu định tính trong lĩnh vực ngân hàng bán lẻ tại TP.HCM

Cải cách hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng

2019

120

Nguyễn Phúc Quý Thạnh

Cơ hội va thách thức cho ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hiệp định CPTPP (Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương)

Phòng Hợp tác  Đa phương, Vụ Hợp Tác Quốc Tế, NHNN

2019

121

Nguyễn Phương  Thảo

Brand management in convenience store business comparative analysis between VinMart + and FamilyMart in Vietnamese Market

International Journal of Research in Marketing Management and Sales

2019

122

Nguyễn Phương  Thảo

Cultural risk management of foreign corporations entering Vietnam market,

International Journal of Commerce and Management Research

2019

123

Nguyễn Thị Anh Thy

Funds For Startups In Vietnam

Advances in Social Sciences Research Journal

2019

124

Nguyễn Văn Thụy

Supermarkets’ brand management comparative analysis between AEON and coop mart in Vietnam retail market

International Journal of Research in Marketing Management and Sales

2019

125

Nguyễn Văn Thụy

Tác động của sản phẩm hưởng thụ và thương hiệu tự thể hiện đến truyền miệng tích cực thông qua vai trò trung gian của tình yêu thương hiệu: Nghiên cứu thực nghiệm đối với nước mắm Phú Quốc

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Châu Á

2019

126

Nguyễn Văn Thụy

The Impact of Foreign Reserves Accumulation on Inflation in Vietnam: An ARDL Bounds Testing Approach

Sách (book series) thuộc danh mục SCOPUS
ECONVN 2019: Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

2019

127

Nguyễn Văn Thụy

Vinamilk’s brand management in the era of 4th Industrial revolution

International Journal of Research in Marketing Management and Sales

2019

128

Nguyễn Văn Thụy
Ngô Thị Xuân Bình

Factors Affecting to Brand Equity: An Empirical Study in Vietnam Banking Sector

Studies in Computational Intelligence, Beyond Traditional Probabilistic Methods in Economics

2019

129

Nguyễn Văn Thụy
Ngô Thị Xuân Bình

Khả năng tiếp cận vốn vay ngân hàng của các doanh nghiệp Nhỏ và Vừa tại Việt Nam: Phân tích các bằng chứng thực nghiệm

Cải cách hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng

2019

130

Nguyễn Văn Tiến


The determinants affecting the competitive capability: A case of small and medium enterprises in Ho Chi Minh city

Tạp chí khoa học thuộc danh mục SCOPUS Q2
Academy of Entrepreneurship Journal

2019

131

Nguyễn Văn Tiến

Solutions enhancing competitiveness of made-inVietnam brands in Vietnamese market

International Journal of Research in Marketing Management and Sales

2019

132

Phạm Hương Diên

Do cultural factors alter the relationship between risk attitudes and economic welfare?

Second International Conference on Globalization and Development

2019

133

Phạm Hương Diên

Does the Risk Taker Hate Inequality? Evidence from Rural Vietnam

 

2019

134

Phạm Hương Diên

Experimentally validated general risk attitude among different ethnic groups - The case of Dak Lak, Vietnam

Annual International Conference of the Research Group on Development Economics

2019

135

Phạm Hương Diên

Khó khăn, vướng mắc của tổ chức tín dụng trong xử lý nợ xấu

Tạp chí Thị trường Tài chính Tiền tệ

2019

136

Phạm Hương Diên

Risk attitudes and household welfare in the presence of ethnic disparities - Evidence from rural households in Vietnam

PEGNet (Poverty Reduction, Equity and Growth Network) Conference

2019

137

Phạm Hương Diên

The Cause of the Global Financial Crisis and Lessons for Vietnam

10th International Conference Socio-Economic and Environmental issues in Development, 2019

2019

138

Phạm Ngọc Thu Trang

Kinh nghiệm về cải cách hành chính từ các nước châu á và khuyến nghị đối với ngành ngân hàng tại Việt Nam

Cải cách hành chính ngành ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng.

2019

139

Phạm Ngọc Thu Trang

Solutions for Better Implemetation Reverse Logistics in Vietnam Consumer Electronic Sector

Review of Business and Technology Research (tạp chí Mỹ- cấp quốc tế)

2019

140

Phạm Ngọc Thu Trang

The evaluation on the ability to achieve efficiency: A case analysis of freight forwarding firms in Vietnam

Bài tham luận hội thảo khoa học (có xuất bản kỷ yếu)

2019

141

Trần Dục Thức

Thực trạng cải cách thủ tục hành chính của ngành ngân hàng trên địa bàn Tỉnh Bến Tre

Cải cách hành chính ngành Ngân hàng: Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng

2019

142

Trần Dục Thức

Ảnh hưởng của phong cách lãnh đạo chuyển đổi đến sự gắn kết với tổ chức của nhân viên tại các doanh nghiệp khởi nghiệp ngành công nghệ thông tin

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng Á châu (ISSN)

2019

143

Trần Dục Thức

Blockchain - công nghệ mới cho cải cách các hoạt động ngân hàng

Cải cách hành chính ngành Ngân Hàng : Doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng

2019

144

Trần Dục Thức

Clients'
Satisfaction Leading to Clients' Loyalty Towards Commercial Banks in HCMC,Vietnam

Journal of American Academic Reseach

2019

145

Trần Thị Ngọc Quỳnh

Nhận thức của các doanh nghiệp nhỏ và vừa về việc tiếp cận các dịch vụ tài chính được cung cấp bởi các NHTM ở TP. HCM

Cải cách hành chính ngân hàng" doanh nghiệp và người dân thuận lợi trong giao dịch ngân hàng

2019

146

Trần Văn Đạt

A study on comparing online, telephone and face to face surveys based on different sampling methods in coffee consumer in Vietnam

Management Science Letters

2019

147

Trần Văn Đạt

Consumer attitudes towards beauty bloggers and paid blog advertisements on purchase intention in Vietnam

Management Science Letters

2019

148

Trần Văn Đạt

Inspecting the relationship among e-service quality, e-trust, e-customer satisfaction and behavioral intentions of online shopping customers

Global Business and Finance Review

2019

149

Trần Văn Đạt

Relationships among Brand Experience, Brand Authenticity Brand Equity and Customer Satisfaction

International Conference on Internet Studies

2019

150

Trần Văn Đạt

The Brand Authenticity Scale: Development and Validation

Contemporary Management Research

2019

151

Trần Văn Đạt
Đinh Thu Quỳnh
Võ Thị Ngọc Linh

An examination of the effects of service quality and satisfaction on customers behavior intentions in E-Shoping: An Empirical Study with Comparision of Taiwan and Vietnam

International Conference on Internet Studies

April 6-8, 2019 at Nagoya, Japan

2019

152

Trương Đình Thái

Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến phong cách lãnh đạo - Trường hợp nghiên cứu tại công ty cổ phần Sài Gòn Food

Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Kinh tế và Phát triển

2019

153

Trương Đình Thái

Nghiên cứu ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến động lực làm việc của người lao động trong các doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á

2019

154

Võ Thị Ngọc Linh

Ngân hàng hợp kênh - Xu hướng phát triển của ngân hàng thương mại trong kỷ nguyên số và một số khuyến nghị

Tạp chí
 Ngân hàng

2019

155

Nguyễn Văn Tiến
Nguyễn Minh Hải
Đỗ Hữu Hải

The Influence of Corporrate Culture on Employee Commitment

Book series Studies in Computational Intelligence,
 Predictive Econometrics and Big Data,  Springer Verlag, Cham, Switzerland

2018

156

Nguyễn Văn Tiến
Huỳnh Văn Hồng
Bùi Ngọc Hiển

Vai trò của hợp tác xã trong phát triển kinh tế - xã hội, thực tiễn tại thành phố Hồ Chí Minh

Phát triển hợp
tác xã kiểu mới
từ thực tiễn thành
phố HCM

2018

157

Trần Văn Đạt
Ching-jui Keng

The Development of   Brand Authenticity Scale 

International Conference On Internet Studies

2018

158

Trần Văn Đạt
Nguyễn Minh Dũng

Relationships among Brand Experience, Customer Experiential Value and Customer Satisfaction: An Empirical Research in Vietnam

International Journal of Management and Applied Science (IJMAS) ,

2018

159

Nguyễn
 Văn Thụy

Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại: tiếp cận lý
thuyết từ nguồn gốc chuỗi giá trị

Tạp chí Công
 nghệ ngân hàng

2018

160

Dương Văn Bôn

Nợ xấu và hiệu quả chi phí tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam: mô hình dữ liệu bảng động và phương pháp S – GMM

Mô hình trong tài chính: Lý thuyết & Thự nghiệm

2018

161

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Các mô hình kinh
 doanh Fintech trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam

Tạp chí
Ngân hàng

2018

162

Phạm Ngọc Thu Trang

Mức độ tuân thủ nguyên tắc thận trọng trong kế toán của các doanh nghiệp Việt Nam trước, trong và sau khủng khoảng tài chính

Tạp chí Kinh tế và dự báo

2018

163

Phạm Ngọc Thu Trang

An investigation of the factors affecting online purchasing behaviour in Vietnam

Tạp chí Công thương

2018

164

Nguyễn Văn Thụy
Ngô Thị Xuân Bình

Các nhân tố tác động đến giá trị tài sản thương hiệu: nghiên cứu trường hợp các ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí
Công nghệ Ngân hàng

2018

165

Châu Đình L:inh

Nợ xấu và hiệu quả chi phí: mô hình PVAR và phân tích quan hệ nhân quả Granger tại hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam

Tạp chí
 Ngân hàng

2018

166

Phạm Ngọc Thu Trang

The impact of Agricultural Technology Adoption on poverty reduction in Phu Tho, Vietnam

International Journal of Marketing and Business Communication

2018

167

Nguyễn Văn Tiến

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng trong công việc của nhân viên tại HDBank trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh

Tạp chí
 Công nghệ Ngân hàng

2017

168

Nguyễn Văn Thụy

Tác động của chất lượng dịch vụ đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ của ngân hàng: nghiên cứu trường hợp Vietcombank tại tp.Hồ Chí Minh

Tạp chí Kinh tế - Kỹ Thuật

2017

169

Lê Ngọc Thắng

Kiểm định thang đo HedPERF trong
bối cảnh dịch vụ giáo dục đại học Việt Nam - nghiên cứu thực nghiệm tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Tạp chí
Công nghệ ngân hàng

2017

170

Trần Thị Ngọc Quỳnh

"Sustainable development of tourism in the lower Mekong basin": Promoting reponsible tourism, the premise to develop sustainable tourism in Vietnam.

Hội thảo quốc tế_
Đồng tác giả
International Confereance on Sustainanle Development of Tourism in the Lower Mekong Basin

2017

171

Châu Đình Linh
Nguyễn Phúc Quý Thạnh
Phạm Xuân Vương

Cơ hội và thách thức cho ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập TPP

 

2017

172

Đặng Trương Thanh Nhàn
Trần Thị Ngọc Quỳnh

"Sustainable development of tourism in the lower Mekong basin": Promoting reponsible tourism, the premise to develop sustainable tourism in Vietnam.

Hội thảo quốc tế_
Đồng tác giả
International Confereance on Sustainanle Development of Tourism in the Lower Mekong Basin

2017

173

Trần Dục Thức

Nghiên cứu thay đổi văn hóa tổ chức theo hướng tiếp cận khung giá trị cạnh tranh tại trường Đại học Ngân hàng TP.HCM

Cấp trường

2017

174

Trần Dục Thức

Các nhóm giải pháp thực hiên kế hoạch phát triển 500.000 doanh nghiệp đến năm 2020 của TP.HCM

Hội thảo khoa học "Thực trạng và giải pháp phát triển doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM

2017

175

Trần Văn Đạt

Relationships Among Customer Experiential
Value And Customer Satisfaction: An
Empirical Research In Vietnam

International Conference on Business Management and Social Innovation.(ICBMSI)- Taiwan

2017

176

Trần Văn Đạt

Mô hình kinh doanh thúc đẩy kinh tế nông nghiệp

海峽兩岸休閒農業發展(海南)研討會
Hội thảo về phát triển kinh tếTrung Quốc- Đài Loan

2017

177

Nguyễn Văn Thụy

Quản trị thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam: Nghiên cứu thực nghiệm các ngân hàng tại TP.HCM

Đề tài NCKH

2017

178

Nguyễn Văn Thụy

Mối quan hệ giữa năm thành tố tính cách và thành quả công việc: Nghiên cứu trường hợp nhân viên ngân hàng tại TP. Hồ Chí Minh”

Tạp chí Công Nghệ Ngân Hàng

2017

179

Đinh Thu Quỳnh

Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng - "cứu cánh" cho doanh nghiệp nội địa thời hội nhập?

Tạp chí Công nghệ ngân hàng

2017

180

Nguyễn Thị Anh Thy

The influence of environment on organizational innovation: A study in Viet Nam

Hội thảo quốc tế tổ chức tại VN

2017

181

Đặng Trương Thanh Nhàn

Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc nâng cao nhận thức du lịch có trách nhiệm tại Việt Nam

Hội thảo: Ứng dụng công nghệ thông tin trong du lịch: Xu hướng và giải pháp đón đầu trước hội nhập ngành du lịch Việt Nam (Viện Du Lịch, Đại học Kinh Tế TP.HCM)

2017

182

Đặng Trương Thanh Nhàn

The Impact of Income Diversification on Profitability and Risk of
Commercial Banks: Cases of Vietnam

International Journal of Applied Business and Economic Research

2017

183

Châu Đình Linh

Đo lường hiệu quả ngân hàng bằng mô hình DEA với đầu ra không mong muốn: trường hợp của nhóm ngân hàng thương mại nhà nước tại Việt Nam

Tạp chí  ngân hàng

2017

184

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng - "cứu cánh" cho doanh nghiệp nội địa thời hội nhập?

Tạp chí Công nghệ ngân hàng

2017

185

Nguyễn Phúc Quý Thạnh
Phạm Xuân Vương
Châu Đình Linh

Ngành ngân hàng Việt Nam trong bối cảnh hội nhập cộng đồng kinh tế Đông Nam Á ( AEC ): cơ hội và thách thức

Bài tham luận hội thảo

2016

186

Nguyễn Phúc Quý Thạnh
Phạm Xuân Vương
Châu Đình Linh

Dự trữ bắt buộc & tỉ lệ dự trữ bắt buộc: không còn là công cụ quan trọng trong chính sách tiền tệ ở Việt Nam

Bài tham luận hội thảo

2016

187

Nguyễn Phúc Quý Thạnh
Phạm Xuân Vương
Châu Đình Linh

Quản trị rủi ro vận  hành tại các Ngân hàng TMVN: Sự cần thiết của việc ứng dụng  các chuẩn mực quốc tế

Bài tham luận hội thảo

2016

188

Trần Văn Đạt

Exploring the Relationship among Social Benefits,
 Online Social Network Dependency Satisfaction
 and Youth's Habit Formation

Tác giả
Bài báo quốc tế

2016

189

Trần Văn Đạt

The Effects of Online Social Shopping Orientation toward Customer's Online Impulse Buying: The Moderating Effects of Internet Product Types

Tác giả
Bài báo quốc tế

2016

190

Trần Dục Thức
Đặng Trương Thanh Nhàn

Bảy thách thức đối với doanh nghiệp khởi nghiệp theo phong cách sáng tạo đổi mới tại Việt Nam

Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia_Tác giả

2016

191

Trần Dục Thức
Đặng Trương Thanh Nhàn
Trần Thị Ngọc Quỳnh

Những thách thức lý thuyết quản trị hiện đại đầu hiện đại đầu thế kỷ XXI

Hội thảo Khoa học cấp trường_Tác giả

2016

192

Nguyễn Văn Tiến

Phát triển du lịch bền vững: Mối liên kết giữa các thành phần tham gia và vai trò của chính sách quản lý Nhà nước

Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia_Đồng tác giả

2016

193

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Đinh Thu Quỳnh

Xuất xứ sản phẩm - Cơ hội, thách thức và hàm ý quản trị đối với doanh nghiệp Việt Nam

Hội thảo Khoa học
Quốc tế_ Đồng tác giả

2016

194

Nguyễn Thị Thanh Nhàn
Đinh Thu Quỳnh

"Chủ nghĩa vị chủng tiêu dùng - "cứu cánh" cho doanh nghiệp nội địa thời hội nhập? Hội thảo các tư tưởng Quản trị hiện đại

Hội thảo Khoa học
Quốc tế_ Đồng tác giả

2016

195

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

"Lãnh đạo vì người khác - Phong cách lãnh đạo để thành công trong hội nhập". Hội thảo các tư tưởng Quản trị hiện đại

Hội thảo Khoa học
Quốc tế_ Tác giả

2016

196

Đặng trương Thanh Nhàn

Hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU: Hướng đi nào cho ngành dày dép Việt Nam

Hội thảo Khoa học
Quốc tế_Đồng tác giả

2016

197

Trương Đình Thái

Khởi nghiệp_Một số nét khái quát đối với
 doanh nghiệp nhỏ

Hội thảo Khoa học cấp Quốc gia_Tác giả

2016

198

Trần Dục  Thức

Hiệp Định Mậu Dịch Tự Do Việt Nam-Liên Minh Châu Âu: Hướng Đi Nào Cho Ngành Da Giày Việt Nam Đầu Thế Kỷ XXI

Hội thảo Khoa học
Quốc tế_Đồng tác giả

2016

199

 Trần Thị Ngọc Quỳnh

Những Thách Thức Lý Thuyết Quản Trị Hiện Đại Đầu Thế Kỷ XXI

Hội thảo Khoa học
Quốc tế_Đồng tác giả

2016

200

Phạm Ngọc Thu Trang

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp cà phê

Tạp chí Thuế nhà nước

2016

Là một Khoa chuyên ngành đào tạo về Quản trị, Marketing, Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng. Khoa Quản trị Kinh doanh luôn định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm gắn kết hoạt động giảng dạy và NCKH. Các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí Quốc tế trong danh mục ISI/Scopus và các tạp chí chuyên ngành trong nước trong danh mục ISSN.

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page