TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • (028) 38971639

Các bộ môn

A. BỘ MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

 1. TS. Đặng Trương Thanh Nhàn - Trưởng Bộ môn
 2. TS.  Nguyễn Văn Thụy 
 3. TS. Nguyễn Văn Tiến 
 4. TS. Trần Dục Thức
 5. TS. Bùi Đức Sinh
 6. TS. Phạm Hương Diên
 7. TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh
 8. TS. Trương Đình Thái
 9. TS. Cảnh Chí Hoàng 
 10. TS. Nguyễn Văn Đạt
 11. TS. Nguyễn Kim Nam
 12. TS. Trần Ngọc Thiện Thy
 13. TS. Nguyễn Bá Huy
 14. ThS. Võ Thị Ngọc Linh (NCS)
 15. ThS. Trần Thiên Kỷ (NCS)
 16. ThS. Nguyễn Thị Thanh (NCS)
 17. ThS. Nguyễn Tuấn Đạt (NCS)
 18. ThS. Nguyễn Thị Anh Thy
 19. ThS. Dương Văn Bôn
 20. ThS. Nguyễn Văn Quang 

GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC 

21. TS. Nguyễn Văn Thích - Phó Viện trưởng Viện NCKH&CNNH

22. ThS. Lê Ngọc Thắng - Chánh văn phòng Đảng - Đoàn (Nghiên cứu sinh)

23. ThS. Đoàn Võ Việt - Trưởng phòng thanh tra


B. BỘ MÔN MARKETING

 1. PGS.,TS. Trần Văn Đạt - Trưởng Bộ Môn
 2. TS. Châu Đình Linh
 3. TS. Nguyễn Thị Thanh Nhàn
 4. TS. Phạm Thị Hoa
 5. ThS. Ngô Thị Xuân Bình (NCS)
 6. ThS. Trần Thị Ngọc Quỳnh
 7. ThS. Đinh Thu Quỳnh (NCS)
 8. ThS. Lê Minh Hoàng Long (NCS)
 9. ThS. Phạm Ngọc Thu Trang (NCS)

Giảng viên kiêm chức

 1. PGS.TS., Hoàng Thị Thanh Hằng- Trưởng phòng đào tạo
 2. TS. Nguyễn Thị Cẩm Phú - Phó giám đốc trung tâm hỗ trợ sinh viên
 3. TS. Nguyễn Thị Ngọc Nga - Giám đốc trung tâm NN-TH
 4. TS. Trần Hải Vân - Phòng TVTS-PTTH

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  (028) 38971639

  khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page