TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • (028) 38971639

Bộ môn Quản trị Kinh doanh

 1. TS. Đặng Trương Thanh Nhàn - Trưởng Bộ môn
 2. PGS, TS. Nguyễn Văn Tiến 
 3. TS. Trần Dục Thức
 4. TS. Bùi Đức Sinh
 5. TS. Phạm Hương Diên
 6. TS. Nguyễn Phúc Quý Thạnh
 7. TS. Trương Đình Thái
 8. TS. Cảnh Chí Hoàng 
 9. TS. Nguyễn Văn Đạt
 10. TS. Nguyễn Kim Nam
 11. TS. Trần Ngọc Thiện Thy
 12. ThS. Nguyễn Bá Huy (NCS)
 13. ThS. Võ Thị Ngọc Linh (NCS)
 14. ThS. Trần Thiên Kỷ (NCS)
 15. ThS. Nguyễn Thị Thanh (NCS)
 16. ThS. Nguyễn Tuấn Đạt (NCS)
 17. ThS. Nguyễn Thị Anh Thy
 18. ThS. Dương Văn Bôn
 19. ThS. Nguyễn Văn Quang 

GIẢNG VIÊN KIÊM CHỨC 

19. TS. Nguyễn Văn Thích - Phó Viện trưởng Viện NCKH&CNNH

20. ThS. Lê Ngọc Thắng - Chánh văn phòng Đảng - Đoàn (Nghiên cứu sinh)

21. ThS. Đoàn Võ Việt - Trưởng phòng thanh tra 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  (028) 38971639

  khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page