TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

Giới thiệu về Khoa Quản trị Kinh Doanh

Khoa Quản trị Kinh doanh là cơ sở giáo dục đại học và sau đại học có đủ điều kiện cung cấp cho người học chương trình đào tạo chuyên sâu cả về lý thuyết, thực hành trong quản lý các tổ chức, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được xếp hạng trong nhóm cao theo kết quả điểm tuyển sinh

Chương trình đào tạo
Chương trình đào tạo

Giới thiệu về các chương trình đào tạo của Khoa Quản trị Kinh doanh

Xem tất cả

Nghiên cứu khoa học
Nghiên cứu khoa học

Là một Khoa chuyên ngành đào tạo về Quản trị, Marketing, Logistic và Quản trị chuỗi cung ứng. Khoa Quản trị Kinh doanh luôn định hướng các hoạt động nghiên cứu khoa học nhằm gắn kết hoạt động giảng dạy và NCKH. Các công trình nghiên cứu được công bố trên các tạp chí Quốc tế trong danh mục ISI/Scopus và các tạp chí chuyên ngành trong nước trong danh mục ISSN!

Trong giai đoạn 2016 - 2021, Đội ngũ nhà khoa học, giảng viên của Khoa đã công bố trên 245 vài viết. Trong đó: 78 bài viết đăng trên các tạp chí Quốc tế uy tín và 167 bài viết đăng trên tạp chí trong nước.

Xem tất cả

Người học và doanh nghiệp
Người học và doanh nghiệp

Khoa Quản trị Kinh doanh luôn chú trọng vào hoạt động hợp tác với cộng đồng doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội cho sinh viên tiếp cận với thực tiễn công việc. 

Xem tất cả

KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Giới thiệu khoa

Khoa Quản trị Kinh doanh là cơ sở giao dục đại học và sau đại học có đủ điều kiện cung cấp cho người chương trình đào tạo chuyên sâu cả về lý thuyết, thực hành trong quản lý các tổ chức, hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, được xếp hạng trong nhóm cao theo kết quả điểm tuyển sinh.

Sứ mệnh - Tầm nhìn Lịch sử hình thành và phát triển Hội đồng khoa Lãnh đạo khoa Các bộ môn

Thông tin học bổng, thực tập, tuyển dụng
Thông tin học bổng, thực tập, tuyển dụng

Thông tin học bổng, cơ hội thực tập và việc làm sau khi tốt nghiệp cho sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh

Xem tất cả

Thông tin hoạt động sinh viên
Thông tin hoạt động sinh viên

Thông tin Đoàn khoa, Liên chi hội, các CLB học thuật của Sinh viên khoa Quản trị Kinh doanh

Xem tất cả

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page