TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • (028) 38971639

Hội đồng khoa học khoa

Chủ tịch 

 1. TS. Nguyễn Văn Tiến

Thành viên 

 1. TS. Trần Dục Thức
 2. TS. Nguyễn Văn Thụy
 3. TS. Trần Văn Đạt
 4. TS. Nguyễn Văn Thích
 5. TS. Phạm Hương Diên
 6. TS. Châu Đình Linh

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  (028) 38971639

  khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page