TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

ISO

Hệ thống Đảm bảo chất lượng tại Khoa Quản trị Kinh doanh

1.  Hệ thống đảm bảo chất lượng nội bộ của khoa Quản trị Kinh doanh:

-    Giá trị cốt lõi (1) Cam kết của cấp lãnh đạo cao nhất (Ban Chủ nhiệm khoa) là yếu tố tiên quyết quyết định sự thành công của chất lượng; (2) Tập trung vào khách hàng: toàn bộ các hoạt động của Khoa hướng đến chất lượng phục vụ cao nhất cho các “khách hàng” chính bên trong và bên ngoài, bao gồm sinh viên, giảng viên, cán bộ công nhân viên, nhà tuyển dụng, và cộng đồng doanh nghiệp; (3) Tham dự của các bên có liên quan: chất lượng cần được thiết kế, kiểm soát từ nhiều góc nhìn khác nhau. Hệ thống đảm bảo chất lượng của Khoa là một hệ thống mở, sẵn sàng lắng nghe và khuyến khích sự tham dự của tất cả các bên có liên quan như sinh viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng, giảng viên. Hệ thống này cũng có đầu vào là các hướng dẫn, qui định, yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; Bộ Giáo dục và Đào tạo, BUH, hệ thống pháp luật Việt Nam và các tổ chức kiểm định uy tín mà nhà trường lựa chọn; (3) Liên tục cải tiến: Cơ sở của những cải thiện dựa trên dữ liệu khách quan, trung thực, minh bạch, công khai từ: So sánh với các tiêu chuẩn bên trong và bên ngoài với các thực tiễn tốt trong nội bộ Khoa; Các dữ liệu, thông tin về đảm bảo chất lượng chia sẻ một cách hiệu quả và minh bạch đến tất cả các bên có liên quan;

-    Cấu trúc tổ chức và nhân sự: Cấu trúc tổ chức về hoạt động đảm bảo chất lượng đã được thống nhất từ trường và đến Khoa. Khoa đã phân công 01 Phó Trưởng khoa trực tiếp phụ trách công tác đảm bảo chất lượng. Tổ đảm bảo chất lượng của Khoa cũng đã được thành lập với các thành viên kiêm nhiệm trong Ban lãnh đạo khoa các Trưởng bộ môn và bộ phận hành chính;

2.   Chứng nhận đảm bảo chất lượng

-        Giấy chứng nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giao dục của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tao Việt Nam (MOET);

https://khoatc.hub.edu.vn/DATA/KhoaTaiChinh/IMAGES/2020/02/0001-15_36_47_086.jpg

0001-15_36_47_086.jpg

-        Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 của Tổ chức Afnor của Cộng hoà Pháp

 

3.   Mục tiêu chất lượng 2021 – 2025

-        Cùng với Trường Đại học Ngân hàng Tp. Hồ Chí Minh duy trì hệ thống đảm bảo chất bên trong đã được Bộ GD&ĐT Việt Nam (MOET) công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục đại học với số tiêu chí đạt trên 85% (2017-2022);

-        Thực hiện đúng các cam kết về Mục tiêu chất lượng; Chương trình hành động của Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2015 đã được Tổ chức Afnor của Cộng hoà Pháp đánh giá và cấp giấy chứng nhận (2021 - 2023);

-        Thực hiện các hoạt động cải thiện chất lượng đào tạo ngành Quản trị Kinh doanh đáp ứng các tiêu chí Mạng lưới các trường đại học Đông Nam Á (AUN) trong năm 2023;

-        Từng bước xây dựng văn hóa đảm bảo chất lượng:  Văn hóa chất lượng của Khoa Quản trị Kinh doanh đã có nền tảng vững chắc từ truyền thống hơn 45 năm phát triển của BUH và 17 năm hình thành và phát triển của Khoa Quản trị Kinh doanh.

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page