TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

Lịch sử hình thành và phát triển

      Khoa Quản trị Kinh doanh thành lập ngày 21 tháng 03 năm 2005 theo quyết định số 341/QĐ-NHNN của Thống đốc Ngân hàng nhà nước Việt Nam ký. Với mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực Quản trị Kinh doanh cho các tổ chức tài chính, tín dụng - ngân hàng và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong xã hội.

      Đến nay Khoa Quản trị kinh doanh là một trong những Khoa phát triển mạnh của trường Đại học Ngân hàng TP.HCM, có uy tín về đào tạo, tư vấn cho doanh nghiệp trong nghiên cứu các vấn đề về quản trị hiện đại và thị trường đáp ứng nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế. Từ năm 2015 Khoa bắt đầu đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, đã xây dựng chương chương trình đào tạo tiến sĩ và tuyển sinh từ năm 2021

 

       Khoa Quản trị Kinh doanh- Đại học Ngân hàng TP.HCMTrong suốt quá trình phát triển, Khoa Quản trị Kinh doanh luôn chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên cơ hữu với trình độ chuyên môn sâu nhằm đáp ứng yêu cầu của hoạt động giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Năm 2022, Khoa có tổng số 35 giảng viên, 01 giáo vụ khoa, đều có trình độ độ thạc sỹ trở lên. Trong đó, 02 giảng viên là Phó giáo sư, 22 giảng viên có trình độ Tiến sĩ trở lên, chiếm tỷ lệ 63 %, trong đó có 7 giảng viên đang kiêm nhiệm tại các phòng ban của trường. Đội ngũ giảng viên của Khoa là những người được đào tạo trong nước và quốc tế, có kiến thức chuyên môn lẫn thực tiễn trong lĩnh vực mà khoa đang đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội hiện nay.

Văn phòng Khoa Quản trị Kinh doanh đặt tại tầng 2 Tòa nhà Hiệu Bộ , số 56 đường Hoàng Diệu 2, phường Linh Chiểu, thành phố Thủ Đức, TP.HCM.


 

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page