TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp

Tên chương trình: LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo:      QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số:                    7340101

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

-  Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Logistics có thể đảm nhiệm công việc tại các công ty kinh doanh dịch vụ Logistics hoặc làm việc tại bộ phận Logistics của các doanh nghiệp như: Quản lý logistics và chuỗi cung ứng; Quản lý và điều hành các hệ thống kho vận, vật tư, giao nhận

-  Phân tích các giải pháp tối ưu hóa trong logistics và chuỗi cung ứng; Thiết kế giải pháp tổng thể nhằm giảm chi phí vận hành hoạt động trong logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

-  Người học có khả năng tự học suốt đời để hoàn thiện bản thân và đáp ứng yêu cầu thực tế của công việc. Người học có thể học bổ sung một số học phần để đủ điều kiện nhận văn bằng cử nhân thứ hai tại một số ngành liên quan như Kinh tế - Tài chính – Ngân hàng, có thể học tiếp lên chương trình cao học trong nước và quốc tế về Logistic và quản lý chuỗi cung ứng, hoặc chương trình cao học KT-TC-NH..... (sau khi học bổ sung một số môn chuyển đổi).

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page