TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Tên chương trình: LOGISTICS VÀ QUẢN LÝ CHUỖI CUNG ỨNG

Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo:      QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số:                   7340101

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

CHUẨN ĐẦU CỦA CHƯƠNG TRÌNH (PLO)

 

TT

 

CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

PHÂN LOẠI

Cấp độ

chuẩn đầu ra

của chương trình

 

Tổng quát

 

Chuyên nghiệp

 

PLO1

Khả năng vận dụng kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên và khoa học xã hội trong lĩnh vực kinh tế

 

X

   

X

PLO2

Khả năng tư duy phản biện

X

 

X

 

PLO3

Khả năng tổ chức, làm việc nhóm và

giao tiếp hiệu quả trong môi trường hội nhập quốc tế

 

X

   

X

 

PLO4

Thể hiện tính chủ động, tích cực trong học tập nghiên cứu, đáp ứng yêu cầu học tập suốt đời

 

X

   

X

 

PLO5

Thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm

xã hội

 

X

   

X

 

PLO6

Khả năng nhận diện, phân tích, vận dụng các kiến thức chuyên sâu về quản trị chiến lược, vận hành, marketing, kế toán, tài chính, logistics và chuỗi cung ứng nhằm giải quyết hiệu quả các vấn đề, phát triển giải pháp ứng dụng trong hoạt động quản

trị kinh doanh.

  

X

 

X

 

PLO7

Khả năng vận dụng chuẩn mực đạo đức, giá trị văn hóa, kỹ năng giao tiếp, truyền thông và thấu hiểu hành vi tổ chức nhằm khai thác có  hiệu quả nguồn lực con người và hình thành hành vi chuyên nghiệp trong hoạt động quản trị kinh doanh phù

hợp bối cảnh quốc tế.

  

X

 

X

 

PLO8

Khả năng chủ động nghiên cứu, sáng tạo, phát triển ý tưởng khởi nghiệp; xây dựng, triển khai và đánh giá dự án kinh doanh.

   

X

 

X

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page