TRỤ SỞ CHÍNH

 • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
 • (028) 38971639

Hướng dẫn thực hiện

Tên chương trình: DIGITAL MARKETING

Trình độ đào tạo:  ĐẠI HỌC

Ngành đào tạo:     QUẢN TRỊ KINH DOANH

Mã số:                  7340101

Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

 •  Thay thế Khóa luận tốt nghiệp: Trường hợp sinh viên không thực hiện học phần Khóa luận tốt nghiệp, nhóm các môn học thay thế phải có tổng số 09 tín chỉ.
 • Các học phần Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng: Là điều kiện để xét công nhận tốt nghiệp (có chứng chỉ hoàn thành), không được sử dụng để tính điểm trung bình chung tích lũy)
 • Các môn học tiếng Anh: Không thiết kế các học phần tiếng Anh căn bản vào Chương trình đào tạo. Tiếng Anh chuyên ngành gồm 2 học phần với tổng số 5 đơn vị tín chỉ: Tiếng Anh chuyên ngành 1 (2 đvtc) và Tiếng Anh chuyên ngành QTKD (3 đvtc).
 • Chuẩn Tin học

+ Điều kiện để học học phần Tin học ứng dụng: sinh viên đạt một trong các điều kiện sau đây:

 1. Sinh viên đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trình độ Tin học đầu khóa do Trường tổ chức; 
 2. Sinh viên có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản do Trường cấp;
 3. Sinh viên có các chứng chỉ khác tương đương theo thông báo của Trường.

Sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ để chứng minh trình độ tin học theo thông báo của Trường.

+ Chuẩn Tin học đầu ra: sinh viên đạt một trong các điều kiện sau đây:

 1. Sinh viên có Chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao do Trường cấp;
 2. Sinh viên có các chứng chỉ khác tương đương theo thông báo của Trường.

Sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ để chứng minh trình độ tin học theo thông báo của Trường.

 • Chuẩn tiếng Anh 
 • Điều kiện để học học phần tiếng Anh chuyên ngành: Sinh viên phải đạt điểm theo yêu cầu của Trường thông qua kỳ kiểm tra năng lực tiếng Anh đầu khóa, hoặc các điểm tiếng Anh quốc tế tương đương A2 (TOEIC 350, IELTS 3.5 ...). Sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ/chứng chận để chứng minh trình độ ngoại ngữ theo thông báo của Trường.
 •  Chuẩn tiếng Anh đầu ra: Sinh viên phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tiếng Anh tối thiểu ở bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, hoặc có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương theo danh mục Trường thông báo; sinh viên thực hiện nộp các chứng chỉ/chứng chận để chứng minh trình độ ngoại ngữ theo thông báo của Trường.


 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

 • TRỤ SỞ CHÍNH

  Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

  (028) 38971639

  khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page