TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP HỆ ĐH CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian thực hiện : Từ ngày 23/10/2023 đến ngày 12/01/2024.

Hình thức nộp bài : Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa QTKD - 56 Hoàng Diệu 2- Thủ Đức

Thời gian nộp bài : Thứ Hai, 15/1/2024.


Khi có thắc mắc sinh viên phản hồi về Khoa theo địa chỉ email : khoaqtkd@buh.edu.vn 

20230920085050-10101096.23-tb-v.v-to-chuc-hoc-phan-thuc-tap-tot-nghiep-d.v-he-dhcq-chuan-dot-1-nh2023-2024.pdf Download
DANH SÁCH SINH VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI THỰC TẬP ĐỢT 1 NĂM 2023 - 2024_Chốt_ban hanh gui Khoa.xls Download

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page