TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

DANH SÁCH GVHD THỰC TẬP HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY ĐỢT 4 NĂM HỌC 2023-2024

Thời gian thực hiện : Từ ngày 08/7/2024 đến ngày 27/9/2024.

Hình thức nộp bài : Nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa QTKD - 56 Hoàng Diệu 2- Thủ Đức.

Thời gian nộp bài : Thứ Sáu , ngày 27/9/2024.


Khi có thắc mắc sinh viên phản hồi về Khoa theo địa chỉ email : khoaqtkd@buh.edu.vn.

20240424163458-1010535.24-tb-v.v-to-chuc-hoc-phan-thuc-tap-cuoi-khoa-d.v-he-dhcq-chuan-dot-4-nh2023-2024.pdf Download
DANH SÁCH SINH VIÊN DHCQ CHUẨN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐI THỰC TẬP ĐỢT 4 NĂM 2023 - 2024_ban hành_CN.xls Download

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page