TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

DANH SÁCH GVHD SINH VIÊN ĐẠI HỌC VLVH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP CUỐI KHÓA ĐỢT 2 NĂM 2020)

Sinh viên đủ điều kiện thực tập tự liên hệ trực tiếp với GVHD và nộp báo cáo thực tập đúng thời gian quy định.

Thời gian nộp BCTT : Ngày 21/12/2020 đến ngày 23/12/2020 . Tại VP Khoa - 56 Hoàng Diệu 2 - Thủ Đức.

Mọi thông tin chi tiết sinh viên liên hệ VP Khoa qua email : khoaqtkd@buh.ed


Trân trọng !

danh-sach-18092020104017SA.xls Download
thong-bao-18092020104017SA.pdf Download

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page