TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639
VÕ THỊ CẨM TÚ
VÕ THỊ CẨM TÚ

Cử nhân Quản trị kinh doanh- Trường đại học ngân hàng TPHCM

TÔ THANH PHONG, CPA, ACCA
TÔ THANH PHONG, CPA, ACCA

Cử nhân chương trình Quản trị kinh doanh- Trường đại học ngân hàng TPHCM

NGUYỄN HOÀNG VŨ
NGUYỄN HOÀNG VŨ

Cử nhân chương trình Quản trị kinh doanh- Trường đại học ngân hàng TPHCM

VÕ HOÀNG ĐIỆP
VÕ HOÀNG ĐIỆP

Thạc sĩ chương trình Quản trị kinh doanh- Đại học ngân hàng TPHCM

LÊ QUỐC TRƯỜNG
LÊ QUỐC TRƯỜNG

Cử nhân Quản trị kinh doanh- Đại học ngân hàng TPHCM. Học viên thạc sĩ Quản trị kinh doanh- Đại học ngân hàng TPHCM

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page