TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639

Sinh viên thành tích nổi bật

Cá nhân nổi bật
Cá nhân nổi bật
Cá nhân nổi bật
Cá nhân nổi bật
Cá nhân nổi bật
Cá nhân nổi bật
Cá nhân nổi bật
Cá nhân nổi bật
Cá nhân nổi bật
NaN

 

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page