TRỤ SỞ CHÍNH

  • Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh
  • (028) 38971639
Cong nhan sinh vien DHCQ du dieu kien thuc hien khoa luan tot nghiep dot 4-nam hoc 2016-2017
Cong nhan sinh vien DHCQ du dieu kien thuc hien khoa luan tot nghiep dot 4-nam hoc 2016-2017

Cong nhan sinh vien DHCQ du dieu kien thuc hien khoa luan tot nghiep dot 4-nam hoc 2016-2017

DS GIẢNG VIÊN HD THỰC TẬP ĐỢT 4. QTKD
DS GIẢNG VIÊN HD THỰC TẬP ĐỢT 4. QTKD

DS GIẢNG VIÊN HD THỰC TẬP ĐỢT 4. QTKD

Về việc hợp tác tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp.
Về việc hợp tác tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp.

Về việc hợp tác tuyển dụng sinh viên mới tốt nghiệp.

Khoa Quản trị Kinh doanh

Liên hệ

  • TRỤ SỞ CHÍNH

    Lầu 3, Tòa nhà hiệu bộ, 56 Hoàng Diệu 2, P. Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

    (028) 38971639

    khoaqtkd@hub.edu.vn

Liên kết mạng xã hội

Facebook Page